Căn cứ chương trình tổ chức Chương trình ca mua nhạc Giai điệu quê hương của Đoàn ca múa nhạc Nhà hát Công an nhân dân;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: có mặt 19h30’, Tối Thứ Hai, 24/10/2022.

2. Địa điểm: Nhà thiếu nhi tỉnh An Giang.

(Số 135 Điện Biên Phủ, Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang)

3. Trang phục: áo đoàn thanh niên/ áo hội sinh viên / áo sơ mi trắng.

4. Số lượng: 100 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1ZG6rbW08te1c4y0ETXaIhzM9Cq1m9pC-4BgBcDVBwSM/

5. Sau khi tham gia xong chương trình sinh viên xác nhận đã tham gia theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/1V7zLzofuaMVH_z6Ss0jQx9G-N47NHkSkLIDhIYmPz7Q/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký thành công kiểm tra email để nhận thông báo, có mặt theo đúng thời gian quy định.

- Sinh viên đăng ký tham dự được cộng điểm rèn luyện theo quy định, trường hợp vắng mặt không có lý do sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                      
BÍ THƯ

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                Đặng Thế Lực