Căn cứ chương trình tổ chức chương trình Tái hiện, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian của Bảo tàng tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Công trường Trưng Nữ Vương (Tượng đài Bác Tôn).

2. Trang phục: áo đoàn thanh niên/ áo hội sinh viên / áo sơ mi trắng.

3. Gồm 03 buổi:

a) Buổi 01: có mặt 18h45’, Tối Thứ Hai, 31/10/2022.

Số lượng: 50 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1jp76F1B2GmxNs3J7p2jUvBjlxiHK1vDLYV9ca_nrQyw/

b) Buổi 02: có mặt 18h45’, Tối Thứ Ba, 01/11/2022.

Số lượng: 50 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1QRIhTTXBLOnzTMJvN8Y_KeXUvB5whlrklQL-RzjYmdQ/

c) Buổi 03: có mặt 18h45’, Tối Thứ Tư, 02/11/2022.

Số lượng: 50 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1lIO7JdIkyFL1_gtDY0vbWBU3tRzARa7BPFgW65nYrlo/

4. Sau khi tham gia xong chương trình sinh viên xác nhận đã tham gia theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/11sVzgiVDVEE3SLV6X-5aCuT11VyQixe_IeD1S_JtpZQ/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký thành công kiểm tra email để nhận thông báo, có mặt theo đúng thời gian quy định.

- Sinh viên đăng ký tham dự được cộng điểm rèn luyện theo quy định, trường hợp vắng mặt không có lý do sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                      
BÍ THƯ

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                Đặng Thế Lực