Căn cứ chương trình tổ chức lễ khai mạc triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về “Văn hóa ứng xử, đạo đức lối sống, con người Việt Nam” do Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: có mặt 6h45’, Sáng Thứ Tư, 02/11/2022.

2. Địa điểm: Công trường Trưng Nữ Vương (Tượng đài Bác Tôn).

3. Trang phục: áo đoàn thanh niên/ áo hội sinh viên / áo sơ mi trắng.

4. Số lượng: 50 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1GIa23kKnMv2J8mDE2x2umRPuCzS6UDH6FAAPOLckwHw/

5. Sau khi tham gia xong chương trình sinh viên xác nhận đã tham gia theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/1-AEsaPHtqoSkQ-hazZGbOFY48R2NEWtpvh02-12pnkw/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký thành công kiểm tra email để nhận thông báo, có mặt theo đúng thời gian quy định.

- Sinh viên đăng ký tham dự được cộng điểm rèn luyện theo quy định, trường hợp vắng mặt không có lý do sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                      
BÍ THƯ

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                Đặng Thế Lực