Căn cứ chương trình tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Hội doanh nhân trẻ và thanh niên khởi nghiệp của Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: có mặt 7h30’, Sáng Thứ Năm, 10/11/2022.

* Ghi chú: Ban tổ chức có chuẩn bị điểm tâm và nước uống cho các bạn tham dự chương trình; các bạn nhận câu hỏi giao lưu được nhận quà từ BTC.

2. Địa điểm: Hội trường lầu 3 - Cơ quan Tỉnh Đoàn.

(Số 24 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang)

3. Trang phục: áo đoàn thanh niên.

4. Số lượng: 50 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1qoKw5Vn_A8457IELKLm3Aj0krR3h5OLoMm275-lOyJU/

5. Sau khi tham gia xong chương trình sinh viên xác nhận đã tham gia theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/1dqzwwqhjEzXt35RLz0C-ri_GHzqnYCGi59nt-BrTLW0/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký thành công kiểm tra email để nhận thông báo, có mặt theo đúng thời gian quy định.

- Sinh viên đăng ký tham dự được cộng điểm rèn luyện theo quy định, trường hợp vắng mặt không có lý do sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                      
BÍ THƯ

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                Đặng Thế Lực