Căn cứ chương trình tổ chức Hội thi “Vì màu xanh quê hương” lần thứ IV năm 2022 của Tỉnh Đoàn An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Nhà thiếu nhi tỉnh An Giang.

(Số 108 đường Điện Biên Phủ, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang)

2. Trang phục: áo đoàn thanh niên.

3. Thời gian: Chia làm 02 ca

a) Ca 1: có mặt từ 7h15’ - 9h00’, Sáng Thứ Sáu, 11/11/2022.

Số lượng: 80 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1LwzajqIFiOE6_3eHy8-O60YBmYMAZ9S1ktAZK-jO3us/

b) Ca 2: có mặt từ 9h00’ - 11h00’, Sáng Thứ Sáu, 11/11/2022.

Số lượng: 80 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1S2x1VJq9S4irDtP2gYd_cFvei8zlQgWpv76JoL-UJKQ/

4. Sau khi tham gia xong chương trình sinh viên xác nhận đã tham gia theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/1dqzwwqhjEzXt35RLz0C-ri_GHzqnYCGi59nt-BrTLW0/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký thành công kiểm tra email để nhận thông báo, có mặt theo đúng thời gian quy định.

- Sinh viên đăng ký tham dự được cộng điểm rèn luyện theo quy định, trường hợp vắng mặt không có lý do sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                      
BÍ THƯ

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                Đặng Thế Lực