Căn cứ chương trình tổ chức Lễ tổng kết và trao giải sáng tác ca khúc về An Giang của Ban tổ chức Sáng tác ca khúc về An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: có mặt 18h45’, Tối Thứ Năm, 17/11/2022.

2. Địa điểm: Phim trường 4 - Đài PTTH An Giang.

(Số 852 Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang)

3. Trang phục: áo đoàn thanh niên.

4. Số lượng: 30 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1l-NyCty8ThCfZGcGS3vfgaqKhJDAJ7JQvs9SHafI4zY/

5. Sau khi tham gia xong chương trình sinh viên xác nhận đã tham gia theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/17LZYAtwfEMI8Xzy8qINbBZVub5Fyaph3-YG1mmjUA5I/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký thành công kiểm tra email để nhận thông báo, có mặt theo đúng thời gian quy định.

- Sinh viên đăng ký tham dự được cộng điểm rèn luyện theo quy định, trường hợp vắng mặt không có lý do sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                      
BÍ THƯ

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                Đặng Thế Lực