Căn cứ Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Chuông vàng pháp lý” năm 2022;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: có mặt 17h30’, Tối Thứ Ba, 15/11/2022.

2. Địa điểm: Hội trường 600, Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang.

3. Trang phục: áo đoàn thanh niên / áo hội sinh viên / áo sơ mi trắng.

4. Số lượng: 300 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1F6feqXiNYdFpPQCpBj3EotbHs11ORs40eM6-Ov3Qeak/

5. Sau khi tham gia xong chương trình sinh viên xác nhận đã tham gia theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/138BVWU7LDupSOkOwNUzGm0HOIwjxvf-qXoybiempx1s/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký thành công kiểm tra email để nhận thông báo, có mặt theo đúng thời gian quy định.

- Sinh viên đăng ký tham dự được cộng điểm rèn luyện theo quy định, trường hợp vắng mặt không có lý do sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                      
BÍ THƯ

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                Đặng Thế Lực