Căn cứ thư mời phối hợp tham gia hoạt động tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh nhân 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022) của Công an tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh An Giang (huyện Châu Thành).

2. Thời gian: 01 ngày Chủ Nhật, 20/11/2022.

* Ghi chú:

- Sinh viên tự đi xe và có mặt lúc 06h45’ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh, chương trình bắt đầu vào lúc 07h00’ cùng ngày. Chương trình diễn ra đến hết chiều Chủ Nhật, đơn vị Công an tỉnh hỗ trợ ăn cơm trưa.

- Sinh viên tham gia được cộng 4đ rèn luyện mục IV.3.

3. Trang phục: áo đoàn thanh niên.

4. Số lượng: 20 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1rFjemNTBnymsIPXdtrxOXOururVYudKbPjmEAHCX42M/

5. Sau khi tham gia xong chương trình sinh viên xác nhận đã tham gia theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/17LZYAtwfEMI8Xzy8qINbBZVub5Fyaph3-YG1mmjUA5I/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký thành công kiểm tra email để nhận thông báo, có mặt theo đúng thời gian quy định.

- Sinh viên đăng ký tham dự được cộng điểm rèn luyện theo quy định, trường hợp vắng mặt không có lý do sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                      
BÍ THƯ

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                Đặng Thế Lực