Căn cứ chương trình tổ chức Diễn đàn thanh niên của Tỉnh Đoàn An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: có mặt 13h30’, Chiều Thứ Ba, 29/11/2022.

2. Địa điểm: Hội trường lầu 3 - Cơ quan Tỉnh Đoàn.

(Số 24 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang)

3. Trang phục: áo đoàn thanh niên.

4. Số lượng: 30 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1p1duDC3xzam548Vntz_um00OQG5tKqu4igScVlYSQ5Q/

5. Sau khi tham gia xong chương trình sinh viên xác nhận đã tham gia theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/18uXPM92JNN9uQX96D_62KDCWK9v-XrNQjJib710BLBA/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký thành công kiểm tra email để nhận thông báo, có mặt theo đúng thời gian quy định.

- Sinh viên đăng ký tham dự được cộng điểm rèn luyện theo quy định, trường hợp vắng mặt không có lý do sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                      
BÍ THƯ

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                Đặng Thế Lực