Căn cứ chương trình tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12 năm 2022 của Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: bắt đầu lúc 6h30’ đến 7h30’, Sáng Thứ Năm, 15/12/2022.

2. Địa điểm: Công trường Trưng Nữ Vương (Tượng đài Bác Tôn).

3. Trang phục: đồng phục thể dục nhà trường.

4. Số lượng: 100 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1cNtLT-n_HjTWy6n3isKbFitR4ZHB-E1URvFKaqwD5X4/

5. Sau khi tham gia xong chương trình sinh viên xác nhận đã tham gia theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/1vYLLVQfyIXaafW3vxRFeO21VNBy6JrGlt4hk8jXdkAA/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký thành công kiểm tra email để nhận thông báo, có mặt theo đúng thời gian quy định.

- Sinh viên đăng ký tham dự được cộng điểm rèn luyện theo quy định, trường hợp vắng mặt không có lý do sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                      
BÍ THƯ

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                Đặng Thế Lực