Căn cứ chương trình tổ chức Chuỗi hoạt động “Ngày Hội sáng tạo khởi nghiệp” tỉnh An Giang năm 2022 của Tỉnh Đoàn An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Hội trường 300B, Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang.

2. Trang phục: áo đoàn thanh niên.

* Ghi chú: mang theo thẻ sinh viên để điểm danh bằng cách quét thẻ.

3. Đăng ký tham dự: gồm 02 buổi.

a) Buổi 01: có mặt 7h00’, Sáng Thứ Bảy, 17/12/2022.

Số lượng: 280 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1L3vSxEuD2QJdQWVJfPqsZQBUygj9nQUSj7b8y2dvpvE/

b) Buổi 02: có mặt 13h00’, Chiều Thứ Bảy, 17/12/2022.

Số lượng: 280 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1PD6j8sbntD1JrUinN_M9zzX5v6ApWMQYHbvnAJU1ErA/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký thành công kiểm tra email để nhận thông báo, có mặt theo đúng thời gian quy định.

- Sinh viên đăng ký tham dự được cộng điểm rèn luyện theo quy định, trường hợp vắng mặt không có lý do sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                      
BÍ THƯ

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                Đặng Thế Lực