Căn cứ chương trình tổ chức Hội nghị bạn đọc Thư viện và trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc Trường Đại học An Giang năm 2022 với chủ đề “Khát vọng phát triển đất nước” của Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: có mặt 18h15’, Tối Thứ Sáu, 16/12/2022.

2. Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Thư viện, Trường Đại học An Giang.

3. Trang phục: áo đoàn thanh niên / áo hội sinh viên / áo sơ mi trắng.

4. Số lượng: 100 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1w5bcLAjQIu4CTxc1QmN1zZt2f412enQ55t7WrEUVlG4/

5. Sau khi tham gia xong chương trình sinh viên xác nhận đã tham gia theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/1K8BlDi_4cRi_sWI4JQKqcw5RllB5rs7UhV3UnKlKH1w/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký thành công kiểm tra email để nhận thông báo, có mặt theo đúng thời gian quy định.

- Sinh viên đăng ký tham dự được cộng điểm rèn luyện theo quy định, trường hợp vắng mặt không có lý do sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                      
BÍ THƯ

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                Đặng Thế Lực