Căn cứ chương trình tổ chức các Hội nghị tập huấn trong Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công ĐH ĐB Toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại An Giang của Tỉnh Đoàn An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Hội trường lầu 3 - Cơ quan Tỉnh Đoàn.

(Số 24 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang)

2. Trang phục: áo đoàn thanh niên.

3. Gồm các chương trình:

a) Lễ phát động “Ngày thanh niên cùng hành động”; tập huấn nâng cao kiến thức, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm

- Thời gian: có mặt 7h15’, Sáng Thứ Bảy, 17/12/2022.

- Số lượng: 30 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/11CLzOCSoTPf6wahoZrv3m5j8AtdMDS_3CVROhezIeqM/

b) Tập huấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và năng lực chuyển đổi số cho thanh niên khởi nghiệp; Đối thoại, giao lưu, kết nối giữa doanh nghiệp, thanh niên và hội doanh nhân trẻ

- Thời gian: có mặt 13h15’, Chiều Thứ Bảy, 17/12/2022.

- Số lượng: 30 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1FQ24lJUgABM66rNrBh_qI6I6SP1bZ3KT4LWmoPffYKA/

c) Tập huấn về công tác dân tộc (nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát)

- Thời gian: có mặt 7h45’, Sáng Chủ Nhật, 18/12/2022.

- Số lượng: 30 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1fJW0EeFZfaA_vtN1rjKDyJxGYLtn-lWnHZmJhQWejR0/

4. Sau khi tham gia xong chương trình sinh viên xác nhận đã tham gia theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/15FZ0Wq-9gBs7fBCzXxdlG3WunZRhXqtF_fhaTxIUlvM/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký thành công kiểm tra email để nhận thông báo, có mặt theo đúng thời gian quy định.

- Sinh viên đăng ký tham dự được cộng điểm rèn luyện theo quy định, trường hợp vắng mặt không có lý do sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                      
BÍ THƯ

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                Đặng Thế Lực