Căn cứ chương trình phối hợp tham gia chăm sóc các phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh An Giang nhân dịp Xuân Quý Mão 2023;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh An Giang (huyện Châu Thành).

2. Thời gian: 01 buổi Sáng Chủ Nhật, 08/01/2023.

* Ghi chú:

- Sinh viên tự đi xe và có mặt lúc 06h45’ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh, chương trình bắt đầu vào lúc 07h00’ cùng ngày.

- Sinh viên tham gia được cộng 4đ rèn luyện mục IV.3.

3. Trang phục: áo đoàn thanh niên.

4. Số lượng: 30 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1qpoGOzgf0Ad1gSoeaR5PvU9S-WxYoJrgv1SqO2vD_vw/

5. Sau khi tham gia xong chương trình sinh viên xác nhận đã tham gia theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/1j7flR9BQb2LXpSe-DQZGO4f7CXNB7JP6ZZLOHHHhwX4/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký thành công kiểm tra email để nhận thông báo, có mặt theo đúng thời gian quy định.

- Sinh viên đăng ký tham dự được cộng điểm rèn luyện theo quy định, trường hợp vắng mặt không có lý do sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                      
BÍ THƯ

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                Đặng Thế Lực