Căn cứ Kế hoạch tổ chức giải việt dã phong trào nhân dịp mừng Xuân Quý Mão năm 2023 của Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở VH-TT-DL tổ chức;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham gia giải việt dã, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: sinh viên nam.

2. Thời gian: có mặt 6h45’, Sáng Thứ Bảy, 14/01/2023.

3. Địa điểm: Tiền sảnh Hội trường tỉnh An Giang (gần Tượng đài Bông lúa).

4.. Trang phục: đồng phục thể dục trường, mang giày thể thao.

5. Số lượng: 50 sinh viên nam.

* Ghi chú:

- Sinh viên tham dự được hỗ trợ 30.000đ. Ban tổ chức trao 20 giải cho người đạt thành tích tốt nhất.

- Sinh viên tham gia được cộng điểm rèn luyện 4đ mục III.2 đối với DH20; 4đ mục I.2.1 đối với DH21, DH22, DH23.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1ET7ewA7CyOOvv4mTDk1poGO_XcwV5aLeU3bNb5S8B14/

6. Sau khi tham gia xong chương trình sinh viên xác nhận đã tham gia theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/13al5IiHYXuSoiRJmkqK0kPrEhMbwm6mLsVLfR5yYuLE/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký thành công kiểm tra email để nhận thông báo, có mặt theo đúng thời gian quy định.

- Sinh viên đăng ký tham dự được cộng điểm rèn luyện theo quy định, trường hợp vắng mặt không có lý do sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                      
BÍ THƯ

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                Đặng Thế Lực