Căn cứ Công văn huy động lực lượng ĐVTN Chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Tết của thanh xuân” năm 2023 của Tỉnh Đoàn An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham gia chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: có mặt 18h30’, Tối Chủ Nhật, 15/01/2023.

2. Địa điểm: Công trường Trưng Nữ Vương (Tượng đài Bác Tôn).

3.. Trang phục: áo đoàn thanh niên.

4. Số lượng: 50 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1gAxktbCsMQC29vXWFgzP9akd3qf8HoTYNpYXPjyMJX0/

5. Sau khi tham gia xong chương trình sinh viên xác nhận đã tham gia theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/13al5IiHYXuSoiRJmkqK0kPrEhMbwm6mLsVLfR5yYuLE/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký thành công kiểm tra email để nhận thông báo, có mặt theo đúng thời gian quy định.

- Sinh viên đăng ký tham dự được cộng điểm rèn luyện theo quy định, trường hợp vắng mặt không có lý do sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                      
BÍ THƯ

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                Đặng Thế Lực