Căn cứ chương trình tổ chức các hoạt động tham quan trưng bày phục vụ Tết 2024 tại Bảo tàng tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: có mặt 07h15', Sáng Thứ Tư, 24/01/2024.

2. Địa điểm: Phòng trưng bày chuyên đề (tầng 1) tại Bảo tàng tỉnh An Giang.

(Số 11 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang)

3. Trang phục: áo đoàn thanh niên / áo hội sinh viên / áo sơ mi trắng.

4. Số lượng:

Số lượng: 50 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1huALe1W_g4S21PsXecEt5IFPnaRZnAhgcnLY8kYbnEI/

5. Sau khi tham gia xong chương trình sinh viên xác nhận đã tham gia theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/1j-nTFaEffLGVRFI71eF_sdJqo5RNhO6lqgKdoOZWbfU/

* Ghi chú: Sinh viên tham dự được cộng 2đ mục III.2 Học kỳ 1 năm học 2023 - 2024.

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký thành công kiểm tra email để nhận phản hồi tham dự, có mặt theo đúng thời gian và địa điểm quy định.

- Sinh viên đăng ký tham dự được cộng điểm rèn luyện theo quy định, trường hợp vắng mặt không có lý do sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

- Sinh viên tham dự không có lịch học trong lớp, tham dự đến cuối chương trình không được bỏ về giữa giờ làm ảnh hưởng đến hình ảnh chung của sinh viên Trường Đại học An Giang.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                      
BÍ THƯ

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                             Trần Trung Quốc