Căn cứ chương trình tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của UBND tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham gia giải việt dã, cụ thể như sau:

1. Thời gian: có mặt 06h30’, Sáng Thứ Năm, 01/02/2024.

2. Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang (Quốc lộ 91, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành).

* Ghi chú:

- Sinh viên tự di chuyển đến địa điểm tổ chức.

- Sinh viên tham dự được cộng 3đ mục IV.3.8 Học kỳ 2 năm học 2023 - 2024.

3. Trang phục: áo đoàn thanh niên, quần tây sẫm màu.

4. Số lượng:

Số lượng: 100 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1tfLouyD13KFFPaLhPV6vyhPZ3hMEMGporq7x8FBD6XE/

5. Sau khi tham gia xong chương trình sinh viên xác nhận đã tham gia theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/1PYOGY-8s_tckk3BgoPtYKYiuauB7SXOb-PsW49QvqVI/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký thành công kiểm tra email để nhận phản hồi tham dự, có mặt theo đúng thời gian và địa điểm quy định.

- Sinh viên đăng ký tham dự được cộng điểm rèn luyện theo quy định, trường hợp vắng mặt không có lý do sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

- Sinh viên tham dự không có lịch học trong lớp, tham dự đến cuối chương trình không được bỏ về giữa giờ làm ảnh hưởng đến hình ảnh chung của sinh viên Trường Đại học An Giang.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                      
BÍ THƯ

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                             Trần Trung Quốc