Sáng ngày 08/01, tại Lớp tập huấn cán bộ Đoàn cơ sở năm 2014, Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức Chương trình đối thoại giữa Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn với cán bộ Đoàn cơ sở. Dự và chủ trì có đồng chí Đặng Thị Hoa Rây - UVBCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; Các đồng chí UVTV Tỉnh Đoàn khóa IX, nhiệm kỳ 2012-2017.

Tại buổi đối thoại, các đồng chí trong Ban Thường vụ đã lắng nghe và trả lời câu hỏi của cán bộ Đoàn cơ sở về công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và vốn vay cho thanh niên, những chủ trương, chính sách, khuyến khích hỗ trợ ĐVTN trong phát triển kinh tế,  xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, các công trình, phần việc để thanh niên phát huy vai trò của mình trong xây dựng Nông thôn mới, công tác giáo dục đoàn kết tập hợp thanh niên.

Kết thúc buổi đối thoại Bí thư Tỉnh Đoàn Đặng Thị Hoa Rây mong muốn trong thời gian tới cán bộ Đoàn tiếp tục phát huy sức trẻ, trí tuệ tính năng động, sáng tạo vào sự nghiệp phát triển của tỉnh, gắn phong trào Đoàn vào công tác nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngoài ra phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên, cần chọn những hoạt động phong trào sát với đời sống nhân dân của địa phương.

Chương trình đối thoại giữa Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn với cán bộ Đoàn cơ sở là dịp để cán bộ Đoàn cơ sở phản ánh những khó khăn, thuân lợi ở cơ sở; trao đổi những vấn đề quan tâm về công tác Đoàn trong thời gian tới; đề xuất hiến kế giúp nâng cao chất lượng công tác tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. Đồng thời, đây còn là cơ hội để các bạn bày tỏ những tâm tư, tình cảm, trình bày những nguyện vọng đối với Đoàn cấp trên. Qua chương trình sẽ giúp cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xác định cũng như nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng, nhu cầu của đoàn viên, thanh niên trong tình hình hiện nay để có hướng chỉ đạo toàn diện công tác Đoàn và phong trào TTN của tỉnh, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên quê hương Bác Tôn có nghị lực, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

NGỌC HẰNG.(Ban TCKT)
Tỉnh Đoàn tỉnh An Giang