DANH SÁCH 
 Ban Chấp hành Đoàn Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Nhiệm kỳ: 2016 - 2017

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

1

Lê Bảo An

Bí thư

ĐT: 0973.236.994

Email:lban@agu.edu.vn

2

Văng Hoàng Anh

Phó Bí thư

ĐT: 0915.576.023

Email:vhanh@agu.edu.vn

3

Vũ Quốc Bình

Ủy viên thường vụ

 

4

Nguyễn Thị Tú Quyên

Ủy viên thường vụ

 

5

Đỗ Thanh Hà

Ủy viên BCH

 

6

Đỗ Thị Ngọc Nữ

Ủy viên BCH

 

7

Nguyễn Hoài Vũ

Ủy viên BCH

 

8

Phạm Ngọc Vũ

Ủy viên BCH

 

9

Huỳnh Phú Quí

Ủy viên BCH

 

10

Nguyễn Phạm Thanh Vinh

Ủy viên BCH

 

11

Tân Hồng Hân

Ủy viên BCH

 

12

Nguyễn Phương Duyên

Ủy viên BCH

 

13

Hoàng Thị Hồng Phúc

Ủy viên BCH

 

14

Nhan Ngọc Thịnh

Ủy viên BCH

 

BCH Đoàn Trường Phổ thông THSP