DANH SÁCH 
 Ban Chấp hành Đoàn Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Nhiệm kỳ: 2016 - 2017

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

1

Hồ Bạch Nhật

Bí thư

ĐT: 0939.360.808

Email:hbnhat@agu.edu.vn

2

Dương Thị Yến Thu

Phó Bí thư

ĐT: 0937.967.047

Email:dtythu@agu.edu.vn

3

Nguyễn Thái Hồ

Phó Bí thư

 

4

Nguyễn Tô Vân An

Ủy viên thường vụ

 

5

Thái Trí Khang

Ủy viên thường vụ

 

6

Đặng Thị Hồng Nhung

Ủy viên BCH

 

7

Đoàn Vĩnh Thăng

Ủy viên BCH

 

8

Nguyễn Thanh Hùng

Ủy viên BCH

 

9

Đặng Hữu Lượng

Ủy viên BCH

 

10

Nguyễn Diệp Ngọc Huyền

Ủy viên BCH

 

11

Đinh Thiện Nhân

Ủy viên BCH

 

12

Võ Thị Mai Nhi

Ủy viên BCH

 

13

Trần Phạm Nhật Kiên

Ủy viên BCH

 

14

Bùi Nhân Tài

Ủy viên BCH

 

15

Phạm Thị Tuyết Ái

Ủy viên BCH

 

BCH Đoàn Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh