DANH SÁCH 
 Ban Chấp hành Đoàn Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường
Nhiệm kỳ: 2016 - 2017

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

1

Dương Mai Linh

Bí thư

ĐT: 0946.857.875

Email:lhanh@agu.edu.vn

2

Nguyễn Hồng Nhật

Phó Bí thư

ĐT: 0985.879.036

Email:nhnhat@agu.edu.vn

3

Trương Minh Tuyền

Phó Bí thư

 

4

Võ Thị Thùy Dung

Ủy viên BCH

 

5

Phan Nguyễn Thảo Nguyên

Ủy viên BCH

 

6

Dương Quốc Huy

Ủy viên BCH

 

7

Lê Trung Thông

Ủy viên BCH

 

8

Võ Thiện Bình

Ủy viên BCH

 

9

Huỳnh Quốc Trọng

Ủy viên BCH

 

10

Phan Hoàng Sang

Ủy viên BCH

 

11

Ngô Thị Mỹ Ngọc

Ủy viên BCH

 

12

Phạm Huỳnh Kim Dương

Ủy viên BCH

 

13

Nguyễn Thị Thu Thảo

Ủy viên BCH

 

14

Trần Lê Bảo Hân

Ủy viên BCH

 

15

Lưu Chí Toàn

Ủy viên BCH

 

BCH Đoàn Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường