DANH SÁCH 
 Ban Chấp hành Đoàn Khoa Lý luận Chính trị
Nhiệm kỳ: 2016 - 2017

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

1

Võ Hoàng Đông

Bí thư

ĐT: 0979.615.229

Email:vhdong@agu.edu.vn

2

Nguyễn Thị Kim Thây

Phó Bí thư

 

3

Đinh Thị Thanh Ngân

Ủy viên thường vụ

 

4

Nguyễn Thị Kim Ngân

Ủy viên BCH

 

5

Trương Thị Dạ Thủy

Ủy viên BCH

 

6

Trần Gia Đạt

Ủy viên BCH

 

7

Trần Đỗ Minh Quân

Ủy viên BCH

 

8

Huỳnh Thị Hồng Nhung

Ủy viên BCH

 

9

Huỳnh Văn Diễn

Ủy viên BCH

 

BCH Đoàn Khoa Lý luận Chính trị