DANH SÁCH 
 Ban Chấp hành Đoàn Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
Nhiệm kỳ: 2016 - 2017

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

1

Văng Thị Tuyết Loan

Bí thư

ĐT: 01234.919.661

Email:vttloan@agu.edu.vn

2

Lê Ngọc Hiệp

Phó Bí thư

ĐT: 0944.321.311

Email:lnhiep@agu.edu.vn

3

Nguyễn Hữu Phước

Phó Bí thư

 

4

Phạm Tuấn Khải

Ủy viên thường vụ

 

5

Tạ Phước Thương

Ủy viên thường vụ

 

6

Lâm Vĩnh Đức

Ủy viên BCH

 

7

Phạm Mỹ Linh

Ủy viên BCH

 

8

Nguyễn Thị Thu Hồng

Ủy viên BCH

 

9

Lê Văn An

Ủy viên BCH

 

10

Đào Thị Trúc Mai

Ủy viên BCH

 

11

Lê Kim Ngân

Ủy viên BCH

 

12

Nguyễn Hùng Cường

Ủy viên BCH

 

13

La Linh Nghiệm

Ủy viên BCH

 

14

Đoàn Thị Mai Hoa

Ủy viên BCH

 

15

Lâm Thị Tuyết Sương

Ủy viên BCH

BCH Đoàn Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên