DANH SÁCH 
 Ban Chấp hành Đoàn Khoa Sư phạm
Nhiệm kỳ: 2016 - 2017

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

1

Phạm Văn Bản

Bí thư

ĐT: 0919.023.471

Email:pvban@agu.edu.vn

2

Thái Trí Hải

Phó Bí thư

ĐT: 0985.860.320

Email:ttrihai@agu.edu.vn

3

Lê Nguyên Phương Dũng

Phó Bí thư

ĐT: 0973.942.976

Email:lnpdung@agu.edu.vn

4

Vũ Thị Hồng Ngọc

Ủy viên thường vụ

 

5

Đặng Thị Phấn

Ủy viên thường vụ

 

6

Trần Tú Anh

Ủy viên BCH

 

7

Nguyễn Bạch Lý Băng

Ủy viên BCH

 

8

Lê Thị Bông

Ủy viên BCH

 

9

Nguyễn Thanh Hiến

Ủy viên BCH

 

10

Phạm Thị Thu Hiền

Ủy viên BCH

 

11

Phạm Thị Diễm Huỳnh

Ủy viên BCH

 

12

Nguyễn Thị Lẹ

Ủy viên BCH

 

13

Trần Thị Kim Loan

Ủy viên BCH

 

14

Huỳnh Tố Như

Ủy viên BCH

 

15

Danh Minh Phụng

Ủy viên BCH

 

BCH Đoàn Khoa Sư phạm