DANH SÁCH 
 Ban Chấp hành Đoàn Khoa Văn hóa Nghệ thuật
Nhiệm kỳ: 2016 - 2017

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

1

Nguyễn Phong Vũ

Bí thư

ĐT: 0988.659.856

Email:npvu@agu.edu.vn

2

Võ Thị Thảo Nguyên

Phó Bí thư

 

3

Nguyễn Chí Thanh

Ủy viên BCH

 

4

Nguyễn Thanh Nhi

Ủy viên BCH

 

5

Trần Hoàng Anh

Ủy viên BCH

 

6

Trương Phú Thành

Ủy viên BCH

 

7

Lê Hữu Tánh

Ủy viên BCH

 

8

Huỳnh Thị Kim Anh

Ủy viên BCH

 

9

Lê Thành Đức

Ủy viên BCH

 

BCH Đoàn Khoa Văn hóa Nghệ thuật