Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang

Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Email: youth@agu.edu.vn