I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo điều kiện để các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh tại Trường Đại học An Giang yên tâm về chỗ ăn, ở, phương tiện đi lại,...

2. Giúp các thí sinh hiểu rõ về địa điểm thi, sơ đồ phòng thi và các vấn đề liên quan đến kỳ thi tuyển sinh 2014.

3. Góp phần cùng Hội đồng tuyển sinh trường hoàn thành công tác tuyển sinh theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT và UBND Tỉnh An Giang.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG SINH VIÊN THAM GIA

1. Đối tượng:

Tất cả sinh viên hệ chính qui tập trung dài hạn đang trong thời gian nghỉ hè, có phương tiện đi lại đều có thể tình nguyện đăng ký tham gia.

* Ưu tiên cho những đoàn viên, sinh viên đã tham gia hoạt động này ở các năm học trước.

2. Số lượng: 150 sinh viên.

III. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC TIẾP SỨC MÙA THI:

1. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO

1. Mời đ/c Võ Văn Thắng, Bí thư ĐU, Hiệu trưởng Trưởng ban
2. Mời đ/c Hoàng Xuân Quảng, PBT ĐU, P Hiệu trưởng Phó ban
3. Mời đ/c Nguyễn Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Phó ban
4. Mời đ/c Nguyễn Thị Thanh Loan, TP CTSV Thành viên
5. Mời các đồng chí Trưởng (Phó) các Khoa Thành viên

2. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC

1. Đ/c Trịnh Phước Nguyên Bí thư Đoàn trường Trưởng ban
2. Đ/c Nguyễn Thiên Thanh P.BT Đoàn trường, CT Hội SV Phó ban
3. Đ/c Nguyễn Ngọc Trọng VP Đoàn Trường Thành viên
4. Các đồng chí Bí thư các đoàn Khoa   Thành viên

IV. NHIỆM VỤ CỦA ĐỘI TIẾP SỨC MÙA THI:

1. Treo các băng rôn giới thiệu về hoạt động của Đội Tiếp sức mùa thi.

2. Khảo sát, nắm tình hình các nhà trọ, quán ăn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm để giới thiệu cho các thí sinh.

3. Bố trí và giới thiệu chỗ trọ miễn phí cho những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn khi có yêu cầu.

4. Hướng dẫn các thí sinh đến bộ phận tuyển sinh của trường để điều chỉnh những sai sót trong giấy báo dự thi và những vấn đề liên quan đến kỳ tuyển sinh năm 2014.

5. Hướng dẫn các thí sinh đến các điểm thi; đối chiếu danh sách đăng ký dự thi, sơ đồ phòng thi và những vấn đề cần lưu ý trong kỳ thi tuyển sinh.

6. Tiếp nhận các nguồn tài trợ, hỗ trợ thí sinh, bố trí khu vực cho dành cho phụ huynh học sinh…

7. Giới thiệu thí sinh đăng ký phương tiện đi về.

8. Báo cáo sơ kết và tổng kết hoạt động của nhóm với trường và nhà tài trợ.

V. THỜI GIAN VÀ CÔNG VIỆC CỤ THỂ:

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

26/5 à 04/6

 

 

08/6

 

09/6

11/6

 

- Triển khai Kế hoạch, cho sinh viên đăng ký tham gia (Đăng ký trực tuyến tại website http://youth.agu.edu.vn)

- Tuyển chọn sinh viên tham gia theo số lượng được giao

- Đoàn Khoa gởi danh sách SV về Đoàn Trường

- Phân chia sinh viên theo các nhóm.

- Họp các nhóm bầu nhóm trưởng.

- Phát bảng tên, tài liệu, văn phòng phẩm cho các nhóm.

 

- Đoàn Khoa, Khối

 

- Đoàn Khoa, Khối

 

- Đoàn Khoa, Khối

- Đoàn trường

 

- Bộ phận TT + Trưởng nhóm

12/6 à 18/6

- Thống kê tình hình nhà trọ và các quán ăn khu vực xung quanh trường, các điểm thi, nắm danh sách các nhà trọ miễn phí.

- Làm việc với Bến xe khách Long Xuyên, Bình Khánh và Công ty phà An Giang  về việc tổ chức đưa đón thí sinh.

- Trưởng nhóm

 

 

- Bộ phận thường trực

18/6 à22/6

Cập nhật dữ liệu nhà trọ, quán ăn

- Bộ phận TT

23/6 à 29/6

- Hướng dẫn thí sinh đăng ký chỗ ở và điều chỉnh những sai sót trong phiếu dự thi.

- Cùng với Chi đoàn Bến xe Long Xuyên, Bình Khánh và Công ty phà An Giang hướng dẫn thí sinh ở xa về Trường ĐHAG.

- Các nhóm

30/6 à 5/7

- Các nhóm làm việc tại các điểm thi (hướng dẫn thí sinh về các điểm thi, sơ đồ phòng thi, các điểm cần lưu ý và các vấn đề liên quan đến tuyển sinh, giữ đồ miễn phí cho thí sinh...)

- Các nhóm

6/7

Họp rút kinh nghiệm và triển khai kế hoạch đợt 2

- Bộ phận thường trực, các nhóm

7/7 à 10/7

- Các nhóm làm việc tại các điểm thi (hướng dẫn thí sinh về các điểm thi, sơ đồ phòng thi, các điểm cần lưu ý và các vấn đề liên quan đến tuyển sinh, giữ đồ miễn phí cho thí sinh...)

- Các nhóm

11/7

Họp tổng kết và khen thưởng

- Bộ phận thường trực, các nhóm

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức: tổ chức thực hiện kế hoạch, chỉ đạo, kiểm tra các đội hình chuyên hoạt động theo kế hoạch. Lập dự trù kinh phí trình BGH phê duyệt.

2. Đề nghị Phòng hành chính tổng hợp, quản trị thiết bị tạo điều kiện về cơ sở vật chất, cho đội TSMT thực hiện nhiệm vụ.

3. Đề nghị Phòng kế hoạch tài vụ: hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán kịp thời.

DUYỆT CỦA ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

Hoàng Xuân Quảng

DUYỆT BGH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thanh Hải

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ'

 

 

(Đã ký)

 

 

Trịnh Phước Nguyên

 

Đính kèmDung lượng
Ke hoach Tiep Suc Mua thi 2014.pdf1.32 MB