Hội Cựu Sinh viên Trường Đại học An Giang được thành lập theo Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 17/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Điều lệ Hội Cựu Sinh viên Trường Đại học An Giang.

Thực hiện Chương trình Công tác Hội nhiệm kỳ 2014-2019, nhằm hỗ trợ học bổng khuyến học cho sinh viên nghèo, vượt khó học giỏi năm học 2014-2015, Ban Chấp hành Hội Cựu Sinh viên Trường Đại học An Giang kêu gọi toàn thể cựu sinh viên Trường Đại học An Giang tùy theo khả năng của mình hỗ trợ học bổng cho sinh viên nghèo, vượt khó học giỏi Trường Đại học An Giang.

Ban Chấp hành Hội Cựu Sinh viên Trường Đại học An Giang cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền đóng góp của cựu sinh viên nhà trường vào Quỹ học bổng cấp cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi năm học 2014-2015 và những năm tiếp theo và Hội sẽ công khai danh sách đóng góp của cựu sinh viên trên website của Trường và bảng thông báo.

Mọi sự đóng góp xin vui lòng chuyển về VP Hội (Đ/c Thiên Thanh) hoặc chuyển khoản với thông tin:

Tên Tài khoản: HOI CUU SINH VIEN TRUONG DAI HOC AG

Số tài khoản: 0151000540345- Ngân hàng Ngoại thương, CN An Giang

(Khi chuyển khoản phải ghi nội dung chuyển: Hỗ trợ HB cho SV)

Với tinh thần nói trên, Ban Chấp hành Hội Cựu Sinh viên Trường Đại học An Giang kêu gọi tất cả cựu sinh viên bằng khả năng của mình có những sự hỗ trợ nhằm giúp đỡ sinh viên khó khăn được tiếp thêm sức mạnh trong quá trình học tập tại trường.

Trân trọng kính chào!

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

PGS, TS Võ Văn Thắng

Đính kèmDung lượng
Hoi Cuu SV - Thu ngo van dong HB cho SV ngheo.pdf1.3 MB