Thực hiện Kế hoạch tổ chức Tháng Thanh niên 2015 và Chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2014 - 2015, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị BCH các Đoàn Khoa, Trường PTTHSP, các Chi đoàn triển khai sâu rộng đến tất cả đoàn viên, học sinh, sinh viên tài liệu tuyên truyền kỉ niệm các ngày lễ lớn với các nội dung cụ thể như sau:

- Đề cương tuyên truyền kỉ niệm 84 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2015).

- Đề cương tuyên truyền kỉ niệm 50 năm phong trào Năm xung phong (1965 – 2015).

- Đề cương tuyên truyền kỉ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015).

- Đề cương tuyên truyền kỉ niệm 60 năm Ngày Hải quân Nhân dân Việt Nam (7/5/1955 – 7/5/2015).

Đề nghị các Đoàn Khoa, Trường PTTHSP triển khai đầy đủ tài liệu đến các đoàn viên trong các buổi sinh hoạt Chi đoàn, đăng thông tin tuyên truyền qua các website của đơn vị, trang fanpage của Đoàn Khoa và các kênh tuyên truyền khác.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Thường vụ các Đoàn Khoa, Trường PTTHSP, các Chi đoàn triển khai thực hiện tốt tinh thần công văn này./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Phan Duy Bằng

Đính kèmDung lượng
De nghi ban hanh tuyen truyen ve cac ngay ki niem.pdf325.39 KB
De cuong tuyen truyen ki niem 84 nam ngay thanh lap Doan TNCS Ho Chi Minh 26-3.pdf441.79 KB
De cuong tuyen truyen ki niem 50 nam phong trao Nam Xung phong.pdf394.46 KB
De cuong tuyen truyen kI niem Ngay giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc 30-4.pdf435.87 KB
De cuong tuyen truyen 60 nam Hai quan Nhan dan Viet Nam.pdf649.4 KB