DANH SÁCH 
 Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học An Giang
Nhiệm kỳ: 2017 - 2019

Đ/c Đặng Thế Lực

Bí thư

 Đ/c Dương Mai Linh

Phó Bí thư

Đ/c Trần Trung Quốc

Phó Bí thư

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

1

Đặng Thế Lực

Bí thư

 

2

Dương Mai Linh

Phó Bí thư

 

3

Trần Trung Quốc

Phó Bí thư

 

4

Lê Bảo An

Ủy viên thường vụ

 

5

Võ Hoàng Đông

Ủy viên thường vụ

 

6

Thái Trí Hải

Ủy viên thường vụ

 

7

Nguyễn Thị Xuân Huệ

Ủy viên thường vụ

 

8

Văng Thị Tuyết Loan

Ủy viên thường vụ

 

9

Hồ Bạch Nhật

Ủy viên thường vụ

 

10

Lê Xuân Phi

Ủy viên thường vụ

 

11

Nguyễn Phong Vũ

Ủy viên thường vụ

 

12

Phạm Thị Tuyết Ái

Ủy viên BCH

 

13

Nguyễn Trần Lâm Anh

Ủy viên BCH

 

14

Trần Hoàng Anh

Ủy viên BCH

 

15

Võ Thị Huỳnh Diệu

Ủy viên BCH

 

16

Lê Nguyên Phương Dũng

Ủy viên BCH

 

17

Chế Thị Ngọc Hân

Ủy viên BCH

 

18

Phạm Trung Hiếu

Ủy viên BCH

 

19

Nguyễn Tấn Khang

Ủy viên BCH

 

20

Trần Thị Thu Ngân

Ủy viên BCH

 

21

Nguyễn Hồng Nhật

Ủy viên BCH

 

22

Trần Hoàng Phúc

Ủy viên BCH

 

23

Danh Minh Phụng

Ủy viên BCH

 

24

Nguyễn Quốc Thái

Ủy viên BCH

 

25

Nguyễn Phú Thạnh

Ủy viên BCH

 

26

Lê Hồng Thiện

Ủy viên BCH

 

27

Trần Thiện

Ủy viên BCH

 

28

Dương Thị Yến Thu

Ủy viên BCH

 

29

Huỳnh Thị Kim Thùy

Ủy viên BCH

 

30

Nguyễn Ngọc Anh Thy

Ủy viên BCH

 

31

Nguyễn Ngọc Trọng

Ủy viên BCH

 

32

Võ Hồng Na Uy

Ủy viên BCH

 

33

Cao Hoàng Uyên

Ủy viên BCH

 

BCH Đoàn Trường Đại học An Giang Nhiệm kỳ 2017 - 2019