DANH SÁCH 
 Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học An Giang
Nhiệm kỳ: 2019 - 2022

Đ/c Đặng Thế Lực

Bí thư

 Đ/c Dương Mai Linh

Phó Bí thư

Đ/c Trần Trung Quốc

Phó Bí thư

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Đặng Thế Lực

Bí thư

 

2

Dương Mai Linh

Phó Bí thư

 

3

Trần Trung Quốc

Phó Bí thư

 

4

Thái Trí Hải

Ủy viên thường vụ

 

5

Nguyễn Ngọc Thu Hồng

Ủy viên thường vụ

 

6

Phùng Thị Thu Hương

Ủy viên thường vụ

 

7

Võ Hồng Na Uy

Ủy viên thường vụ

 

8

Lê Xuân Phi

Ủy viên thường vụ

 

9

Nguyễn Ngọc Trọng

Ủy viên thường vụ

 

10

Phạm Anh Tuấn

Ủy viên thường vụ

 

11

Cao Hoàng Uyên

Ủy viên thường vụ

 

12

Văng Hoàng Anh

Ủy viên BCH

 

13

Trần Đông Đông

Ủy viên BCH

 

14

Phạm Trung Hiếu

Ủy viên BCH

 

15

Trần Thị Kim Hồng

Ủy viên BCH

 

16

Đinh Hoàng Huy

Ủy viên BCH

 

17

Nguyễn Thanh Huy

Ủy viên BCH

 

18

Thái Loan Huệ Huyên

Ủy viên BCH

 

19

Nguyễn Quốc Khánh

Ủy viên BCH

 

20

Huỳnh Mỹ Linh

Ủy viên BCH

 

21

Lý Hoàng Lĩnh

Ủy viên BCH

 

22

Nguyễn Hữu Lợi

Ủy viên BCH

 

23

Phan Thanh Ngoan

Ủy viên BCH

 

24

Huỳnh Tiểu Ngọc

Ủy viên BCH

 

25

Lê Thị Bích Ngọc

Ủy viên BCH

 

26

Lê Thái Nguyên

Ủy viên BCH

 

27

Phạm Thị Lan Nhi

Ủy viên BCH

 

28

Mai Thanh Phong

Ủy viên BCH

 

29

Võ Ngọc Thảo

Ủy viên BCH

 

30

Trần Thiện

Ủy viên BCH

 

31

Trần Hoàng Mỹ Thiện

Ủy viên BCH

 

32

Đỗ Phương Trang

Ủy viên BCH

 

33

Trương Thái Nhựt Trường

Ủy viên BCH

 

BCH Đoàn Trường Đại học An Giang Nhiệm kỳ 2019 - 2022