Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015-2016; căn cứ công văn số 329/TWHSV ngày 17/10/2016 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc xét tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” năm học 2015-2016;

Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang đề nghị các lớp, các Khoa tiến hành xét chọn và giới thiệu những sinh viên tiêu biểu, đảm bảo tiêu chuẩn để xét tặng danh hiệu Sinh viên 5 tốt năm học 2015 - 2016 cấp trường, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

Tất cả sinh viên đạt tiêu chuẩn theo hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào Sinh viên 5 tốt cấp trường (số 27/HD-HSV ngày 11/12/2015).

Những sinh viên đảm bảo tiêu chuẩn xét chọn cấp trung ương sẽ được Hội Sinh viên gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng.

2. Hồ sơ đề nghị xét trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”

- Mỗi sinh viên gửi 2 bộ hồ sơ, mỗi bộ đựng trong 1 phong bì cứng, gồm có:

+ Trích ngang thành tích (theo mẫu 01) có xác nhận của Liên Chi Hội Khoa, Hội Sinh viên, Đảng ủy Trường ĐHAG.

+ Bảng điểm;

+ Bản photo các loại văn bằng, bằng khen, giấy chứng nhận.

+ 4 ảnh chân dung 4x6.

+ Các minh chứng khác (theo phụ lục của mẫu 03)

Hồ sơ của các đơn vị gửi về khoa tổng hợp và gửi trực tiếp về P.CTSV (gặp trực tiếp đ/c Phạm Trung Hiếu), bao gồm:

- Công văn đề nghị của Khoa.

- Biên bản họp xét chọn cấp Khoa.

- Tất cả hồ sơ đề nghị xét khen thưởng của sinh viên.

Hạn chót gửi hồ sơ là ngày 15/11/2016.

 Để tiến độ thực hiện quy trình xét chọn giải thưởng đảm bảo diễn ra đúng thời gian, Ban Thư ký Hội Sinh viên đề nghị các lớp, các Khoa triển khai thực hiện đúng theo công văn này./.

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thiên Thanh

Đính kèmDung lượng
Cong van xet chon Sinh vien 5 tot.pdf435.8 KB
MAU BAO CAO THANH TICH SINH VIEN 5 TOT 2015 - 2016.docx18.73 KB
TIEU CHUAN SV 5 TOT - CAP TRUONG.pdf370.58 KB
Mau yeu cau minh chung xet Sinh vien 5 tot cap Trung uong 2016.pdf1.39 MB