Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015-2016; căn cứ công văn số 329/TWHSV ngày 17/10/2016 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc xét tặng Giải thưởng “Sao Tháng giêng” năm 2016;

Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang đề nghị các lớp, các khoa tiến hành xét chọn và giới thiệu những sinh viên tiêu biểu, đảm bảo tiêu chuẩn để xét tặng Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2016 cấp trường, cấp trung ương, cụ thể như sau:

1. Cơ cấu Giải thưởng

- Cấp trường: các đơn vị gửi hồ sơ sinh viên đủ tiêu chuẩn xét chọn cấp trường, không giới hạn số lượng.

- Cấp trung ương: trong tất cả các hồ sơ sinh viên đề nghị xét cấp trường, Hội Sinh viên sẽ chọn lại một sinh viên tiêu biểu nhất để đề nghị xét cấp trung ương.

2. Đối tượng và tiêu chuẩn được nhận Giải thưởng

2.1. Đối tượng: Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng chi hội sinh viên trở lên.

2.2. Tiêu chuẩn

* Về học tập:

- Có điểm trung bình chung học tập của năm học 2015 - 2016 đạt từ 8,0 trở lên (đạt từ 3,2 trở lên đối với những trường đào tạo theo học chế tín chỉ), ưu tiên đối với sinh viên dân tộc thiểu số đạt điểm trung bình chung học tập từ 7,5 trở lên (đạt từ 3,0 trở lên đối với những trường đào tạo theo học chế tín chỉ) hoặc đạt từ giải ba trở lên trong các kỳ thi Olympic các môn học, các Hội nghị, các cuộc thi cấp toàn quốc và quốc tế; hoặc có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải nhất cấp trường.

- Điểm rèn luyện:

+ Xét cấp trường từ 85 điểm trở lên.

+ Riêng hồ sơ xét cấp trung ương phải đạt từ 90 điểm trở lên.

* Về hoạt động Đoàn, Hội: Có ít nhất 02 năm tham gia công tác Đoàn, Hội. Có đóng góp xuất sắc trong công tác Hội Sinh viên, công tác Đoàn và phong trào sinh viên.

* Trường hợp đặc biệt: Sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc như: có thành tích dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội; dũng cảm bảo vệ, cứu người, tài sản của công dân, của Nhà nước... hoặc có nỗ lực cố gắng đặc biệt trên các lĩnh vực, trong điều kiện hoàn cảnh đặc biệt được đề nghị xem xét trao Giải thưởng.

3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng

Hồ sơ đề nghị xét Giải thưởng gồm 2 bộ, mỗi bộ đựng trong phong bì cứng, bao gồm: 02 bản Báo cáo thành tích cá nhân (theo mẫu 1 gửi kèm), trong đó nêu rõ thành tích học tập, những đóng góp, thành tích trong công tác Hội Sinh viên, công tác Đoàn và phong trào sinh viên, 04 ảnh (4x6) của sinh viên, có xác nhận của Liên Chi hội Khoa, Hội Sinh viên trường, Đảng ủy Trường ĐHAG. Đề nghị gửi kèm báo cáo thành tích các minh chứng của cá nhân (theo mẫu 2 gửi kèm).

Hồ sơ của các đơn vị gửi về khoa tổng hợp và gửi trực tiếp về P.CTSV (gặp trực tiếp đ/c Phạm Trung Hiếu), bao gồm:

- Công văn đề nghị của Khoa.

- Biên bản họp xét chọn cấp Khoa.

- Tất cả hồ sơ đề nghị xét khen thưởng của sinh viên.

Hạn chót gửi hồ sơ là ngày 14/11/2016.

Để tiến độ thực hiện quy trình xét chọn giải thưởng đảm bảo diễn ra đúng thời gian, Ban Thư ký Hội Sinh viên đề nghị các lớp, các Khoa triển khai thực hiện đúng theo công văn này./.

 

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thiên Thanh

Đính kèmDung lượng
Cong van ve viec xet tang Sao Thang Gieng 2016.pdf441.32 KB
MAU BAO CAO THANH TICH SAO THANG GIENG 2016.docx18.8 KB
Mau yeu cau minh chung xet Sao thang Gieng 2016.pdf568.12 KB