DANH SÁCH 
 Ban Chấp hành Đoàn Khoa Ngoại Ngữ
Nhiệm kỳ: 2016 - 2017

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

1

Lê Đỗ Thái

Bí thư

ĐT: 0919.819.228

Email:ldthai@agu.edu.vn

2

Huỳnh Thị Tố Nga

Phó Bí thư

ĐT: 0989.118.013

Email:httnga@agu.edu.vn 

3

Phạm Huỳnh Kim Dung

Ủy viên BCH

 

4

Phan Minh Tố Nhi

Ủy viên BCH

 

5

Nguyễn Thị Thúy Liễu

Ủy viên BCH

 

6

Nguyễn Hoàng Duyên

Ủy viên BCH

 

7

Lý Bạch Ngọc Hân

Ủy viên BCH

 

8

Nguyễn Thị Kim Ngân

Ủy viên BCH

 

9

Lê Trần Hoàng Phúc

Ủy viên BCH

 

BCH Đoàn Khoa Ngoại Ngữ