Căn cứ Kế hoạch tổ chức Lễ khai trương Điểm hẹn Hoa Kỳ của Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: có mặt 14h30’, Chiều thứ Hai, 18/11/2019.

2. Địa điểm: Tầng 3 - Tòa nhà Thư viện, Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang.

3. Trang phục: lịch sự.

4. Số lượng: 200 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1zfBDH_BYgtETJk7ENeSCIys2aPgxQYffsisX5s02DJg/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký tham dự nhưng vắng mặt sẽ không được cộng điểm rèn luyện và tùy trường hợp có thể đề nghị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

- Sinh viên đăng ký thành công vui lòng kiểm tra email để biết được chọn tham dự, có mặt đúng thời gian theo thông báo.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Đặng Thế Lực