Căn cứ Kế hoạch tổ chức Chương trình văn nghệ tuyên truyền “Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham gia chương trình, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Nữ.

2. Thời gian: có mặt 18h30’, Tối thứ Hai, 25/11/2019.

3. Địa điểm: Công trường Trưng Nữ Vương (Tượng đài Bác Tôn).

4. Trang phục: lịch sự.

5. Số lượng: 50 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1UM4b3bo71FVprjPL_tK4DLHRm1sD_yvktaMtBEH-XUM/

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký tham dự nhưng vắng mặt sẽ không được cộng điểm rèn luyện và tùy trường hợp có thể đề nghị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

- Sinh viên đăng ký thành công vui lòng kiểm tra email để biết được chọn tham dự, có mặt đúng thời gian theo thông báo.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Đặng Thế Lực