Năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Căn cứ công văn huy động tham dự Lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ Năm an toàn giao thông 2020 của Tỉnh Đoàn An Giang, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự lễ ra quân, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Có mặt đúng 5h45’, Sáng Thứ Tư, 08/01/2020.

2. Địa điểm: Công trường Trưng Nữ Vương (Tượng đài Bác Tôn).

3. Trang phục: áo đoàn thanh niên.

4. Số lượng: 150 sinh viên. Trong đó gồm:

a) 25 xe chạy diễu hành (02 sinh viên/xe)

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1KNk-oDermgEeV8HnpdkdfYwIkCJdL7x8EMjFvhGEyRc/

b) 100 sinh viên tham dự lễ ra quân

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1bx0073_CtQVamazRqz-j331_sZ8hqig2pgQJRXNc034/

5. Kinh phí hỗ trợ:

- Các sinh viên tham dự được hỗ trợ: 30.000đ/người.

- Sinh viên chạy xe gắn máy diễu hành được hỗ trợ thêm: 01 lít xăng/xe.

6. Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký tham dự nhưng vắng mặt sẽ không được cộng điểm rèn luyện và tùy trường hợp có thể đề nghị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

- Sinh viên đăng ký thành công vui lòng kiểm tra email để biết được chọn tham dự, có mặt đúng thời gian theo thông báo.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Đặng Thế Lực