Văn bản Trung ương

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm.

Chi tiết vui lòng xem tại tin đính kèm.

Thực hiện Công văn số 982-CV/TĐTN-BTG ngày 04/03/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang về việc tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2015 với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị BCH các Đoàn Khoa, Trường PTTHSP, các Chi đoàn triển khai sâu rộng đến tất cả đoàn viên, học sinh, sinh viên tài liệu tuyên truyền về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/03 với các nội dung cụ thể như sau:

Mời xem tập tin đính kèm