Văn bản Tỉnh Đoàn

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm.

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Tháng Thanh niên 2015 và Chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2014 - 2015, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị BCH các Đoàn Khoa, Trường PTTHSP, các Chi đoàn triển khai sâu rộng đến tất cả đoàn viên, học sinh, sinh viên tài liệu tuyên truyền kỉ niệm các ngày lễ lớn với các nội dung cụ thể như sau: