Văn bản Đoàn - Hội cấp trường

Chi tiết các bạn tải về tập tin đính kèm.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm.

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2015 – 2016; nhằm kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong HSSV; nhằm giải đáp những thắc mắc và hỗ trợ kịp thời cho các Chi đoàn giải quyết những khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác phong trào;

Đoàn Trường, Hội Sinh viên phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên triển khai kế hoạch họp Bí thư – Lớp trưởng định kỳ hằng tháng, cụ thể như sau:

65 năm qua, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội sinh viên Việt Nam đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của thế hệ học sinh, sinh viên ngày nay. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường sau Cách mạng Tháng tám 1945: "... Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em..." và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo đã cổ vũ học sinh, sinh viên nước ta thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt và tình nguyện chung sức cùng cộng đồng.

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ về nhiệm vụ năm học 2014 – 2015; nhằm nhanh chóng ổn định bộ máy Ban Đại diện (BĐD) lớp, Ban chấp hành (BCH) Chi đoàn, Chi hội Sinh viên, nhà trường phối hợp các tổ chức đoàn thể hướng dẫn việc tổ chức Đại hội lớp, Chi đoàn, Chi hội Sinh viên và Đại hội BCH Đoàn, Hội cấp cơ sở năm học 2014 – 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm