Thông báo Đoàn - Hội

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội nghị bạn đọc Thư viện và hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 của Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024” của Tỉnh Đoàn An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang phát động đến toàn thể học sinh, sinh viên của trường tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

Căn cứ chương trình phối hợp tổ chức Bài giảng đại chúng về lĩnh vực AI của Đại học Deakin và Đai học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch phối hợp với Tỉnh Đoàn An Giang, Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang về việc tổ chức tập huấn An toàn giao thông cho sinh viên năm 2024;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch phối hợp với Tỉnh Đoàn An Giang về việc tổ chức Diễn đàn truyền cảm hứng khởi nghiệp cho sinh viên năm 2024;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ chương trình tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên tỉnh An Giang năm 2024 của UBND tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ kế hoạch tổ chức Diễn đàn thanh niên “Tự hào sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh” và họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) của Đoàn Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ chương trình tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 của Tỉnh Đoàn An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ kế hoạch tổ chức Ngày chạy vì sức khỏe toàn dân tỉnh An Giang năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động CBGV, sinh viên tham dự Giải Việt dã, cụ thể như sau:

Căn cứ kế hoạch tổ chức chương chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2024 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chưa cháy và Cứu nạn cứu hộ;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau: