Thông báo Đoàn - Hội

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Lễ míttinh kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống HSSV Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2021); Tuyên dương Sao Tháng Giêng, Sinh viên 5 tốt, Sinh viên đạt loại Giỏi, Xuất sắc năm học 2019 - 2020 của Trường Đại học An Giang;

Ban Thư Ký Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Hiến máu là một trong những hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung sức vì cộng đồng. Nhằm hưởng ứng hoạt động hiến máu cứu người năm 2021 của tỉnh An Giang, Đoàn Trường Đại học An Giang phối hợp với Báo Tiền phong vận động tất cả các cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên Trường Đại học An Giang đăng ký tham gia tình nguyện “Hiến máu nhân đạo” trong chương trình “Chủ Nhật Đỏ” lần thứ XIII năm 2021, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức chương trình trải nghiệm chăm sóc về trang điểm cá nhân dành cho nữ sinh viên của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức chương trình văn nghệ của Lữ đoàn 962;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội thi “Vì màu xanh quê hương” lần thứ II năm 2020 của Tỉnh Đoàn An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức lễ khai trương khu vực Phát triển kỹ năng tiếng Anh và năng lực sáng tạo cho người học của Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức tiếp đoàn Tổng Lãnh sự Quán Hoa Kỳ tại TP.HCM và hoạt động kỷ niệm 01 năm thành lập Góc Điểm hẹn Hoa Kỳ của Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, các quy định của pháp luật và kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy năm 2020 của Tỉnh Đoàn An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến “Chia sẻ kinh nghiệm nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh” của Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội thảo giới thiệu chương trình AUN ACTS của Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau: