Thông báo Đoàn - Hội

Căn cứ chương trình tổ chức Diễn đàn thanh niên của Tỉnh Đoàn An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ thư mời phối hợp tham gia hoạt động tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh nhân 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022) của Công an tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Chuông vàng pháp lý” năm 2022;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ chương trình tổ chức Lễ tổng kết và trao giải sáng tác ca khúc về An Giang của Ban tổ chức Sáng tác ca khúc về An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ chương trình tổ chức Tọa đàm phát huy tài năng trẻ trong lĩnh vực giáo dục và tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” tỉnh An Giang năm 2022 của Tỉnh Đoàn An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ chương trình tổ chức Hội thi “Vì màu xanh quê hương” lần thứ IV năm 2022 của Tỉnh Đoàn An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ chương trình tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Hội doanh nhân trẻ và thanh niên khởi nghiệp của Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ chương trình tổ chức lễ khai mạc triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về “Văn hóa ứng xử, đạo đức lối sống, con người Việt Nam” do Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ chương trình tổ chức chương trình nghệ thuật “An Giang ngày mới” chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ chương trình tổ chức chương trình Tái hiện, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian của Bảo tàng tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau: