Thông báo Đoàn - Hội

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội thảo giới thiệu thông tin về các chương trình học bổng, văn hóa và giáo dục Đài Loan của Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự hội thảo, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác Video clip “An Giang - Vượt qua nỗi sợ nCoV” của Tỉnh Đoàn An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo tuyển tình nguyện viên tham gia quay video clip, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp gắn với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong sinh viên, thanh niên của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự diễn đàn, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Phương pháp kết nối ý tưởng sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên năm 2021 của Tỉnh Đoàn An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự diễn đàn, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2021;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang phát động đến toàn thể học sinh, sinh viên của trường tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Vòng chung kết khu vực TP.HCM Cuộc thi Tiếng Anh trong sinh viên Star Awards năm 2021 của ĐHQG-HCM;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Diễn đàn phát huy, kết nối, hỗ trợ sinh viên 5 tốt & Ra mắt mô hình “Ươm mầm hạt giống Sinh viên 5 tốt” do Trường Đại học An Giang tổ chức đăng cai;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự diễn đàn, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Diễn đàn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp năm 2021 của Tĩnh Đoàn An Giang do Trường Đại học An Giang tổ chức đăng cai;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự diễn đàn, cụ thể như sau:

Căn cứ công văn số 1575/BHXH-PTTVPTĐT, ngày 24/9/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang về việc tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số”;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang phát động tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch số 412-KH/TWĐTN-BTG, ngày 26/8/2021 của Trung ương Đoàn về việc tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam”;

Căn cứ công văn số 2189-CV/TĐTN-BTG ngày 06/9/2021 của Tỉnh Đoàn An Giang về việc phát động tham gia “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam”;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang phát động tham gia cuộc thi, cụ thể như sau: