Thông báo Đoàn - Hội

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Lễ phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa - An Giang 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh An Giang 2020;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” trong lực lượng Công an phường 2020 của Công an phường Đông Xuyên;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự hội nghị, cụ thể như sau:

Căn cứ chương trình tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Báo chí viết về Nông thôn mới tỉnh An Giang năm 2020 (truyền hình trực tiếp);

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Hiến máu là một trong những hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung sức vì cộng đồng. Nhằm hưởng ứng hoạt động hiến máu cứu người năm 2020 của tỉnh An Giang, Đoàn Trường Đại học An Giang phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh An Giang vận động tất cả các cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên Trường Đại học An Giang đăng ký tham gia tình nguyện “Hiến máu nhân đạo” Đợt II, Năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

Căn cứ chương trình hoạt động năm học 2019 - 2020 của Đoàn trường Đại học An Giang; căn cứ Điều lệ Đoàn về công tác tổ chức xây dựng và phát triển đoàn;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo về việc cấp lại Sổ đoàn & Thẻ đoàn, cụ thể như sau:

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phòng trào sinh viên năm học 2019 - 2020 của Đoàn trường Đại học An Giang; căn cứ Điều lệ Đoàn về công tác tổ chức xây dựng và phát triển đoàn;

Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo về việc mở lớp nhận thức Đoàn và tổ chức kết nạp Đoàn viên năm 2020, cụ thể như sau:

Căn cứ thông báo của Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Hồ Chí Minh vĩ đại - Sống mãi với Quê hương và con người An Giang” năm 2020;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo phát động sinh viên tham gia cuộc thi tìm hiểu, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức “Hội thi tìm hiểu Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang 10 năm hình thành và phát triển” của Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang;

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm.

Căn cứ chương trình tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh An Giang nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của UBND Tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự lễ viếng, cụ thể như sau: