Thông báo Đoàn - Hội

Căn cứ chương trình hoạt động và nhiệm vụ năm học 2019 - 2020;

Phòng Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang thông báo tuyển tình nguyện viên thường trực hỗ trợ công việc, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ thanh niên 4 dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer tỉnh An Giang năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh và Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc Lần thứ III của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh & Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam;

Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang thông báo sinh viên tham dự cuộc thi, cụ thể như sau:

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm.

Căn cứ kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 năm 2019 của Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ thông báo của Ban cán sự Đoàn ĐHQG-HCM về việc giới thiệu cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp ĐHQG-HCM năm 2019;

Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang thông báo đến các tập thể, cá nhân nộp hồ sơ xét chọn, cụ thể như sau:

Căn cứ kế hoạch tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ Trường Đại học An Giang nhớ lời di chúc theo chân Bác” và thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, giai đoạn 2018 - 2022”;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ chương trình tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và tuyên dương các CLB, đội, nhóm tình nguyện; Tổng kết Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” tỉnh An Giang lần thứ XVII/2019 và 20 năm các chiến dịch thanh niên tình nguyện hè (2000-2019) nhân dịp chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2019);

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-ATGT ngày 27/9/2019 của Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang về tổ chức “Ngày hội An toàn giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2019”;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch số 1440/KH-SVHTTDL, ngày 25/7/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang về việc tổ chức Hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi tỉnh An Giang năm 2019;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau: