Thông báo Đoàn - Hội

Căn cứ công văn huy động lực lượng tham dự Chuỗi hoạt động “Uni-Tour” năm 2023 của Tỉnh Đoàn An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự Chuỗi hoạt động, cụ thể như sau:

Căn cứ Công văn số 541-CV/TĐTN-BTG, ngày 03/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Pháp luật, Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang phát động đến toàn thể học sinh, sinh viên của trường tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

Căn cứ công văn số 403/BVAG-CTXH về việc hỗ trợ sinh viên tình nguyện phục vụ công tác hướng dẫn người bệnh tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tình nguyện hộ trợ hoạt động, cụ thể như sau:

Căn cứ công văn huy động lực lượng tham dự Chương trình tập huấn kỹ năng mềm và kỹ năng quản lý tài chính cho thanh niên của Tỉnh Đoàn An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Công văn số 1301-CV/TWĐTN-BTG, ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Công văn số 491- CV/TĐTN-BTG ngày 13/7/2023 của Tình Đoàn An Giang về việc phát động tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy của Bộ Công an;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang phát động đến toàn thể học sinh, sinh viên của trường tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

Căn cứ chương trình tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) của UBND tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ công văn số 403/BVAG-CTXH về việc hỗ trợ sinh viên tình nguyện phục vụ công tác hướng dẫn người bệnh tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tình nguyện hộ trợ hoạt động, cụ thể như sau:

Căn cứ chương trình tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) của UBND tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ công văn số 403/BVAG-CTXH về việc hỗ trợ sinh viên tình nguyện phục vụ công tác hướng dẫn người bệnh tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tình nguyện hộ trợ hoạt động, cụ thể như sau:

Căn cứ huy động lực lượng tham dự Vòng thi cấp tỉnh Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V năm 2023 của Tỉnh Đoàn An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau: